018 10 24 556
kontakt@brfhagen.se
Vaksalagatan 22, Uppsala
Sverige

Miljön

Vi på Brf Hagen förespråkar klimatsmart byggande genom att erbjuda branschen konsultation som räddar vår miljö.